Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

BeiratkozásA KIALAKULT JÁRVÁNYÜGYI HELYZET MIATT AZ ÓVODAI/ BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS MENETE MEGVÁLTOZIK.

A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozások során a köznevelésért felelős miniszter határozata alapján javasoljuk, hogy a szülők az óvodákkal egyeztetve a következőképpen járjanak el:
Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát elektronikus úton vagy telefonon jelezze az általa választott óvoda vezetőjének 2020. április 17-ig.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a kötelező felvételt biztosító óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, akivel kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette.

Amennyiben a gyermek lakóhelye szerint illetékes körzetes Óvoda a  Csetényi Óvoda és Mini Bölcsőde úgy a szándéknyilatkozat benyújtása NEM KÖTELEZŐ, de kitöltésével, s az óvoda részére történő eljuttatásával az óvodai felvételi eljárás menetét nagyban segítené.

EZÉRT EZT A SZÁNDÉKNYILATKOZATOT SZERETNÉNK KÉRNI A SZÜLŐKTŐL.  (Előre is köszönjük!) 

A BÖLCSŐDEI FELVÉTELI KÉRELEM MINDEN ESETBEN KÖTELEZŐ!

2020. április 17-ig.

Email cím: ovoda@cseteny.hu; tel. szám: 06-20-274-47-83
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett.

A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre.

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor.

A szülő a tárgyév május 25. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
Kelemen Anita
Intézményvezető