Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bemutatkozás

„Engem ne emeljen magasba senki, Ha nem tud addig tartani, Míg tényleg megnövök. Guggoljon ide mellém, Ki nem csak hallani, De érteni akar, Hogy közel legyen a szívdobogásunk.”

Birtalan Ferenc

Óvodánk a Bakonyban, erdőkkel, dombokkal körülölelt településen, Csetényben található. 1972 óta működik a településünkön óvoda. Pályázati forrásból 2016 tavasztól őszig megújult, megszépült, bővült óvodánk, óvodai konyhánk is. Helyet kapott egy tornaterem is az épületben, valamint logopédiai foglalkoztató, orvosi szoba is. 
Rólunk
A falu vezetése fontosnak tartja, hogy korszerű, a mai kor igényeinek megfelelő nevelési-oktatási intézménybe járhassanak a gyermekek. Mi, az óvoda dolgozói pedig arra törekszünk, hogy a hozzánk érkező gyermekeket érzelmi biztonságot adó, szeretetteljes légkör fogadja a tágas, barátságos csoportszobákban, ahol biztosítjuk a gyermek sokoldalú, harmonikus fejlődését, testi-lelki egészségét.
A falu vezetése fontosnak tartja, hogy korszerű, a mai kor igényeinek megfelelő nevelési-oktatási intézménybe járhassanak a gyermekek. Mi, az óvoda dolgozói pedig arra törekszünk, hogy a hozzánk érkező gyermekeket érzelmi biztonságot adó, szeretetteljes légkör fogadja a tágas, barátságos csoportszobákban, ahol biztosítjuk a gyermek sokoldalú, harmonikus fejlődését, testi-lelki egészségét.
 
Óvodai életünk szervezése folyamatos, rugalmas, az egyénhez, a gyermeki szükségletekhez igazított. Ritmusát az évszakok, a jeles napok, a hagyományok adják. Kiemelt hangsúlyt fektetünk a hagyományok ápolására, azok újjáélesztésére. A hétköznapokban is az a célunk, hogy a gyermekeket jó hangulatban, nyugodt, családias környezetben neveljük, hozzásegítjük őket ahhoz, hogy kibontakoztathassák a bennük rejlő lehetőségeket. Alapértékünk a gyermek tisztelete, elfogadása. A jól megélt, valódi kisgyermekkor világát biztosítjuk óvodánkban, biztonságot adó, okos renddel, kisgyermekekhez, életkorukhoz illő foglalatosságokkal. A játék fontosságát, értékét, a gyermek fejlődésében betöltött szerepét hangsúlyozzuk sok mesével, verssel, mondókával, ének-zenével, mozgással, tánccal. Kiemelten fontosnak tartjuk környezetünk védelmét, a hagyományápolást, a jeles napokat, népi megfigyeléseket beépítjük mindennapjainkba. Ápolva, tisztelve a hagyományokat, szokásokat.